Igra Black Jack

Oglejmo si rokovalnike vseh treh gumbov, ki jih bomo uporabljali v igri. Rokovalniki bodo metode razreda BlackJack, ki bo predstavljal igro Black Jack. Rokovalnik gumba »Deli« mora končati igro, če uporabnik gumb klikne, ko igra še poteka.

class BlackJack():
 # ...

 def deli(self):
  # Ustvari nov komplet kart in ga premešaj
  self._komplet = Komplet()
  self._komplet.premesaj()

  # Dodaj igralca in delivca ter začni igro
  self._igralec._karte = []
  self._delivec._karte = []
  self._igra_poteka = True
  self._delivec.skrij_karto()

  # Izmenično razdeli dve karti igralcu in delivcu
  self._igralec.dodaj_karto(self._komplet.deli_karto())
  self._delivec.dodaj_karto(self._komplet.deli_karto())
  self._igralec.dodaj_karto(self._komplet.deli_karto())
  self._delivec.dodaj_karto(self._komplet.deli_karto())

Rokovalnik gumba »Vleci« igralcu doda novo karto. Nato preveri, ali skupna vrednost kart igralca presega 21 in v tem primeru konča igro.

class BlackJack():
 # ...

 def vleci(self):
  if self._igra_poteka:
   self._igralec.dodaj_karto(self._komplet.deli_karto())

  # Če igralec preseže 21, priredi sporočilo spremeljivki _izid
  # ter posodobi vrednosti spremeljivk _igra_poteka in _REZULTAT
  if self._igralec.vrednost_kart() > 21:
   self._izid = "Imaš več kot 21. Jack je zmagal. Nova igra?"
   self._igra_poteka = False
   self._REZULTAT["SKUPAJ"] += 1
   # Končaj igro
   self._igra_poteka = False
   self._delivec.razkrij_karto()

Rokovalnik gumba »Obdrži« začne delivcu dodajati nove karte, dokler je njihova skupna vrednost manjša od 17. Nato preveri, ali skupna vrednost kart delivca presega 21 – v tem primeru je igralec zmagovalec igre. V nasprotnem primeru pa preveri, kdo ima višjo skupno vrednost kart ter tako določi zmagovalca.

class BlackJack():
 # ...

 def obdrzi(self):
  # Če igra poteka, potem delivec vleče karte, dokler ni njihova
  # skupna vrednost 17 ali več
  while self._delivec.vrednost_kart() < 17:
   self._delivec.dodaj_karto(self._komplet.deli_karto())
  
  # Končaj igro
  self._igra_poteka = False
  self._delivec.razkrij_karto()

  # Priredi sporočilo spremeljivki _izid ter posodobi vrednosti
  # spremeljivk _igra_poteka in _REZULTAT
  if self._delivec.vrednost_kart() > 21:
   self._izid = "Jack ima več kot 21. Zmagal si! Nova igra?"
   self._REZULTAT["SKUPAJ"] += 1
   self._REZULTAT["ZMAGE"] += 1
  else:
   # Določi zmagovalca
   self._REZULTAT["SKUPAJ"] += 1
   if self._igralec.vrednost_kart() > self._delivec.vrednost_kart():
    self._izid = "Zmagal si! Nova igra?"
    self._REZULTAT["ZMAGE"] += 1
   else:
    self._izid = "Jack je zmagal. Nova igra?"

Rokovalnika gumbov »Vleci« in »Obdrži« morata nastaviti ustrezni izid in povečati skupno število odigranih iger.