Animacija žogice

S pomočjo naslednjega GUI programa bomo prikazali uporabo preproste animacije. Vmesnik GUI programa je pravokotnik, znotraj katerega se odbija žogica.

Izgled GUI vmesnika naj bo podoben spodnjemu modelu.

V rokovalniku animacije dinamično spreminjamo položaj žogice ter s tem ustvarimo občutek animacije oziroma gibanja. Ko se žogica »dotakne« roba pravokotnika, spremenimo gibanje tako, da namesto prištevanja vrednosti odštevamo. Tako ustvarimo občutek odboja.


Izvedi Počisti


 1 # encoding: utf-8
 2 import tkinter as tk
 3 
 4 # Definicija globalnih spremenljivk
 5 SIRINA = 400
 6 VISINA = 300
 7 
 8 hitrost_x = 4
 9 hitrost_y = 5
 10 
 11 # Ustvari okno in platno
 12 okno = tk.Tk()
 13 okno.title("Žogica")
 14 
 15 platno = tk.Canvas(okno, width=SIRINA, height=VISINA)
 16 platno.configure(bg="black")
 17 platno.pack()
 18 
 19 zogica = platno.create_oval(10, 10, 40, 40, fill="white")
 20 
 21 # Določi animacijo
 22 def animacija():
 23  global hitrost_x, hitrost_y
 24  platno.move(zogica, hitrost_x, hitrost_y)
 25  polozaj = platno.coords(zogica)
 26  if polozaj[3] >= VISINA or polozaj[1] <= 0:
 27   hitrost_y = -hitrost_y
 28  if polozaj[2] >= SIRINA or polozaj[0] <= 0:
 29   hitrost_x = -hitrost_x
 30  okno.update()
 31  okno.after(20, animacija)
 32 
 33 # Zaženi dogodkovno zanko
 34 animacija()
 35 okno.mainloop()
 36 

Izvorna koda