Štoparica za merjenje časa

Naslednji primer GUI programa bo preprosta štoparica. S pomočjo štoparice bomo prikazali delovanje oziroma uporabo več gumbov. Uporabili bomo tri gumbe, s katerimi bomo zagnali štoparico, jo ustavili ali ponastavili, t.j. nastavili na začetno vrednost.

Da bo vse skupaj bolj zanimivo, bo štoparica prikazovala čas do desetinke sekunde natančno. Vsakič, ko bomo štoparico ustavili, se bo povečal števec, ki bo štel skupno število ustavitev. Poleg tega bomo šteli še ustavitve, ko nam bo štoparico uspelo ustaviti do sekunde natančno – to pomeni, da bo desetinka sekunde enaka 0.

Ta program bo služil tudi kot zgled, kako v programu uporabljamo merilce časa (ang. timers) in knjižnico time.

Izgled GUI vmesnika našega programa bo podoben spodnjemu modelu.


Izvedi Počisti


 1 # encoding: utf-8
 2 import tkinter as tk
 3 
 4 # Definicija globalnih spremenljivk
 5 cas10 = 0 # število desetink sekunde
 6 celih = 0 # poizkusi, ustavljeni na celo sekundo
 7 skupaj = 0 # vsi poizkusi
 8 stevec = 0
 9 
 10 # Pomožna funkcija, ki pretvori čas v desetinke
 11 # sekunde in oblikuje izpis v obliko A:BC.D
 12 def oblikuj_cas(t):
 13  D = t % 10
 14  E = t // 10
 15  A = E // 60
 16  S = E % 60
 17  B = S // 10
 18  C = S % 10
 19  return str(A) + ":" + str(B) + str(C) + "." + str(D)
 20 
 21 # Določi časovni rokovalnik za števec z intervalom
 22 # 100 milisekund (desetinka sekunde)
 23 def casovni_rokovalnik():
 24  global cas10, stevec
 25  # Ponastavi čas, ko doseže 10 minut
 26  if (cas10 == 5999):
 27   cas10 = 0
 28  else:
 29   cas10 = cas10 + 1
 30  if stevec:
 31   narisi()
 32   okvir.after(100, casovni_rokovalnik)
 33 
 34 # Določi rokovalnik za risanje na platno
 35 def narisi():
 36  # Izbriši vsebino platna
 37  platno.delete("all")
 38  # Na novo napiši besedilo
 39  niz1 = str(celih) + "/" + str(skupaj)
 40  niz2 = oblikuj_cas(cas10)
 41  platno.create_text(160, 30, fill="white", text=niz1, \
 42   font=("Times", 18))
 43  platno.create_text(100, 100, fill="white", text=niz2, \
 44   font=("Times", 36))
 45 
 46 # Določi rokovalnik gumba 'Začni'
 47 def zacni():
 48  global stevec
 49  stevec = 1 # Začni ali nadaljuj štopanje
 50  casovni_rokovalnik()
 51 
 52 # Določi rokovalnik gumba 'Ustavi'
 53 def ustavi():
 54  global cas10, celih, skupaj, stevec
 55  if stevec:
 56   stevec = 0 # Ustavi štopanje
 57   # Posodobi števec vseh poizkusov
 58   skupaj = skupaj + 1
 59   # Posodobi števec celih poizkusov
 60   if (cas10 % 10 == 0):
 61    celih = celih + 1
 62   narisi()
 63 
 64 # Določi rokovalnik gumba 'Nastavi'
 65 def nastavi():
 66  global cas10, celih, skupaj, stevec
 67  cas10 = 0
 68  celih = 0
 69  skupaj = 0
 70  stevec = 0
 71  narisi()
 72 
 73 # Ustvari okno, okvir in platno
 74 okno = tk.Tk()
 75 okno.title("Štoparica")
 76 okno.geometry("400x250")
 77 
 78 okvir = tk.Frame(okno)
 79 okvir.grid(row=0, column=0, pady=20)
 80 
 81 platno = tk.Canvas(okno, width=200, height=200, bg="black")
 82 platno.grid(row=0, column=1, pady=20)
 83 
 84 platno.create_text(160, 30, fill="white", text="0/0", \
 85  font=("Times", 18))
 86 platno.create_text(100, 100, fill="white", text="0:00.0", \
 87  font=("Times", 36))
 88 
 89 # Poveži funkcije z dogodkovnimi rokovalniki
 90 gumb1 = tk.Button(okvir, text="Začni", command=zacni)
 91 gumb1.configure(width=10)
 92 gumb1.grid(row=0, column=0, padx=45)
 93 gumb2 = tk.Button(okvir, text="Ustavi", command=ustavi)
 94 gumb2.configure(width=10)
 95 gumb2.grid(row=1, column=0, padx=45)
 96 gumb3 = tk.Button(okvir, text="Nastavi", command=nastavi)
 97 gumb3.configure(width=10)
 98 gumb3.grid(row=2, column=0, padx=45)
 99 
100 # Zaženi dogodkovno zanko
101 okno.mainloop()
102 

Izvorna koda