Igra spomina

Naslednji GUI program bo igra spomina. Ta program bo služil kot zgled, kako uporabljamo rokovalnik dogodka miškin klik, ki se zgodi, ko z miško kliknemo na določeno mesto na platnu.

Ogledali si bomo, kako ugotovimo na katero mesto na platnu smo kliknili ter kako ta podatek uporabimo za ustrezno delovanje oziroma odzivanje programa.

Program bomo poenostavili do te mere, da bodo na ploščicah posamezne številke. Par bosta predstavljali ploščici, ki bosta vsebovali isto številko. Šteli pa bomo tudi skupno število potez, ki jih bo naredil uporabnik.

Za radovedne

Pomembna podrobnost bo tudi v tem, da bomo morali ploščice naključno premešati. Ta program bo torej služil tudi kot zgled, kako uporabljamo modul random.

Izgled GUI vmesnika našega programa bo podoben spodnjemu modelu, le da bo vseboval 16 ploščic (namesto 8, kot je prikazano spodaj).


Izvedi Počisti


 1 # encoding: utf-8
 2 import tkinter as tk
 3 import random
 4 
 5 # Definicija globalnih spremenljivk
 6 VEL = 48  # velikost ploščice (npr. 48x48)
 7 ROB = 8  # rob/obroba med ploščicami
 8 stanje = 0 # globalno stanje igre
 9 poteza = 0 # globalni števec potez
 10 
 11 SIRINA = (ROB+VEL) * 16 + ROB
 12 VISINA = (ROB+VEL) * 2
 13 
 14 # Nariše zakrite in odkrite ploščice
 15 def narisi(platno):
 16  global VEL, ROB
 17  global komplet, odkrito
 18  for i in range(16):
 19   KORAK = ROB // 4 + (ROB+VEL) * i
 20   platno.create_polygon(
 21    [(KORAK+ROB, ROB),
 22    (KORAK+ROB+VEL, ROB),
 23    (KORAK+ROB+VEL, ROB+VEL),
 24    (KORAK+ROB, ROB+VEL)
 25    ], width=VEL // 2, fill="darkgreen")
 26   if (odkrito[i]):
 27    polozaj = (KORAK+ROB+VEL // 2, ROB+VEL // 2)
 28    platno.create_text(polozaj, fill="white", \
 29     text=str(komplet[i]), font=("Times", VEL // 2))
 30 
 31 # Rokovalnik za klik miške na gumb 'Znova'
 32 def znova():
 33  global komplet, odkrito, stanje
 34  global poteza, prva, druga
 35  stanje = 0 # Ponastavi globalno stanje igre
 36  poteza = 0 # Ponastavi globalni števec potez
 37  napis.configure(text="Št. potez = 0") # Ponastavi napis
 38  odkrito = [False]*16 # Vse ploščice so neodkrite
 39  ploscice = list(range(8))
 40  # Komplet sestavljata dve množici ploščic
 41  komplet = ploscice + ploscice
 42  random.shuffle(komplet) # Premešaj komplet
 43  prva = -1 # Prva izbrana ploščica
 44  druga = -1 # Druga izbrana ploščica
 45  narisi(platno)
 46 
 47 # Rokovalnik za klik miške na ploščico
 48 def klik(polozaj):
 49  global komplet, odkrito, stanje
 50  global poteza, prva, druga
 51  global VEL, ROB, platno
 52  # Preveri, katera ploščica je bila kliknjena
 53  if (polozaj.y > ROB and polozaj.y <= ROB+VEL):
 54   trenutna = polozaj.x // (ROB+VEL)
 55   if (not odkrito[trenutna]):
 56    odkrito[trenutna] = True
 57    if stanje == 0:
 58     stanje = 1
 59     prva = trenutna
 60    elif stanje == 1:
 61     stanje = 2
 62     druga = trenutna
 63     poteza += 1 # Posodobi števec potez
 64     napis.configure(text="Št. potez = " + str(poteza))
 65    else:
 66     stanje = 1
 67     if (komplet[prva] != komplet[druga]):
 68      odkrito[prva] = False
 69      odkrito[druga] = False
 70     prva = trenutna
 71   narisi(platno)
 72 
 73 # Ustvari okno, okvir in platno
 74 okno = tk.Tk()
 75 okno.title("Spomin")
 76 okno.geometry(str(SIRINA + 190) + "x" + str(VISINA + 40))
 77 
 78 okvir = tk.Frame(okno)
 79 okvir.grid(row=0, column=0, pady=20)
 80 
 81 # Poveži funkcije z dogodkovnimi rokovalniki
 82 platno = tk.Canvas(okno, width=SIRINA, height=VISINA)
 83 platno.configure(bg="black")
 84 platno.bind("<Button-1>", klik) # Klik na levi gumb miške
 85 platno.grid(row=0, column=1, pady=20)
 86 
 87 gumb = tk.Button(okvir, text="Znova", command=znova)
 88 gumb.configure(width=10)
 89 gumb.grid(row=0, column=0, padx=45)
 90 
 91 napis = tk.Label(okvir, text="Št. potez = 0")
 92 napis.grid(row=1, column=0)
 93 
 94 # Poženi celotno zadevo
 95 znova()
 96 okno.mainloop()
 97 

Izvorna koda