Igra Black Jack

Rokovalnik izpisa na platno izpiše ustrezno besedilo. Za izris kart pa pokliče metodo narisi_karte razreda Igralec, ki poskrbi za izpis vseh kart, ki jih ima igralec v roki. Metoda Igralec.narisi_karte() pa nadalje pokliče metodo narisi razreda Karta, ki poskrbi za izpis oziroma izris slike karte na ustreznem mestu na platnu.

class BlackJack():
 # ...

 def narisi(self, platno):
  self._igralec.narisi_karte(platno, [50, 220])
  self._delivec.narisi_karte(platno, [50, 400])
  # Skrij prvo karto delivca, če igra poteka
  if self._igra_poteka:
   self._delivec.obrni_karto(platno, [50, 400])

  _txt1 = "Black Jack"
  _txt2 = "Tvoje karte"
  _txt3 = "Jackove karte"
  _txt4 = "STANJE: " + self._izid
  _txt5 = "REZULTAT: zmage: " + str(self._REZULTAT["ZMAGE"]) \
      + ", skupaj: " + str(self._REZULTAT["SKUPAJ"])

  platno.draw_text(_txt1, [50, 70], 40, "white")
  platno.draw_text(_txt2, [50, 200], 20, "white")
  platno.draw_text(_txt3, [50, 380], 20, "white")
  platno.draw_text(_txt4, [50, 140], 20, "white")
  platno.draw_text(_txt5, [50, 560], 20, "white")

Razrede Karta, Igralec in Komplet smo sicer spoznali že v prejšnji učni enoti. Tukaj smo jih samo priredili (in izbrisali metode, ki jih ne potrebujemo), da jih lahko uporabimo v GUI vmesniku programa.


Izvedi Počisti


 1 # encoding: utf-8
 2 import tkinter as tk
 3 import random
 4 
 5 # Definicija konstant
 6 VEL = (86, 120) # Velikost posamezne karte
 7 SRED = (43, 60) # Središče posamezne karte
 8 KARTE = {}   # Slovar bo vseboval slike kart
 9 
 10 # Definicija globalnih spremenljivk za karte
 11 BARVE = ("S", "H", "D", "C") # Spade/Heart/Diamond/Club
 12 ZNAKI = ("♠", "♥", "♦", "♣")
 13 OPISI = ("A", "2", "3", "4", "5", "6", "7",
 14     "8", "9", "X", "J", "Q", "K")
 15 VREDNOSTI = {"A":1, "2":2, "3":3, "4":4, "5":5, "6":6, "7":7,
 16       "8":8, "9":9, "X":10, "J":10, "Q":10, "K":10}
 17 
 18 
 19 # Definicija razreda 'Karta'
 20 class Karta:
 21 
 22  def __init__(self, barva, opis):
 23   """ Inicializator """
 24   if (barva in BARVE) and (opis in OPISI):
 25    self._barva = barva
 26    self._opis = opis
 27   else:
 28    self._barva = None
 29    self._opis = None
 30    print("Neveljavna karta: ", barva, opis)
 31 
 32  def __str__(self):
 33   """ Vrne niz, ki predstavlja karto """
 34   return self._barva + self._opis
 35 
 36  def vrni_barvo(self):
 37   """ Vrne barvo karte """
 38   return self._barva
 39 
 40  def vrni_opis(self):
 41   """ Vrne opis ali rang karte """
 42   return self._opis
 43 
 44  def narisi(self, platno, poz):
 45   """ Nariše sliko karte na platnu, na danem položaju """
 46   k = self._barva + self._opis
 47   platno.create_image(poz[0], poz[1], \
 48    anchor=tk.NW, image=KARTE[k])
 49 
 50 
 51 # Definicija razreda 'Komplet'
 52 class Komplet:
 53 
 54  def __init__(self):
 55   """ Inicializator """
 56   self._karte = []
 57   for barva in BARVE:
 58    for opis in OPISI:
 59     self._karte.append(Karta(barva, opis))
 60 
 61  def __str__(self):
 62   """ Vrne niz, ki predstavlja komplet kart """
 63   sporocilo = "Komplet vsebuje"
 64   for karta in self._karte:
 65    sporocilo += " " + str(karta)
 66   return sporocilo
 67 
 68  def premesaj(self):
 69   """ Premeša karte v kompletu """
 70   random.shuffle(self._karte)
 71 
 72  def sprazni(self):
 73   """ Sprazni komplet kart """
 74   self._karte = []
 75 
 76  def deli_karto(self):
 77   """ Deli naslednjo karto iz kompleta """
 78   return self._karte.pop()
 79 
 80 
 81 # Definicija razreda 'Igralec'
 82 class Igralec(Komplet):
 83 
 84  def __init__(self, delivec=False):
 85   """ Inicializator """
 86   self._karte = []
 87   self._delivec = delivec
 88   self._skrij_karto = False
 89 
 90  def __str__(self):
 91   """ Vrne niz, ki predstavlja igralčeve karte """
 92   sporocilo = ""
 93   skrita_karta = self._skrij_karto
 94   for karta in self._karte:
 95    if self._delivec and skrita_karta:
 96     sporocilo += " ??"
 97     skrita_karta = False
 98    else:
 99     sporocilo += " " + str(karta)
100   return sporocilo
101 
102  def dodaj_karto(self, karta):
103   """ Igralcu doda nov objekt 'Karta' """
104   self._karte.append(karta)
105 
106  def vrednost_kart(self):
107   """ Vrne skupno vrednost kart, ki jih igralec drži v roki """
108   # Če ima igralec v roki karto as, jo šteje kot 1 in nato, če
109   # vrednost kart v roki ne preseže 21, doda vrednosti še 10 -
110   # saj je as vreden 1 ali 11 točk.
111   vrednost = 0
112   asi = 0
113   for karta in self._karte:
114    vrednost += VREDNOSTI[karta._opis]
115    if karta._opis == "A":
116     asi += 1
117   for a in range(asi):
118    # Če je vrednost kart v roki igralca dovolj nizka, lahko
119    # štejemo asa kot 11, namesto 1...
120    # To pomeni: vrednosti dodaj dodatnih 10 točk!
121    if vrednost <= 11:
122     vrednost += 10
123   return vrednost
124 
125  def narisi_karte(self, platno, poz):
126   """ Nariše karte - uporabi metodo narisi razreda 'Karta' """
127   ROB = 10
128   i = 0
129   for karta in self._karte:
130    karta.narisi(platno, [poz[0]+i*(VEL[0]+ROB),poz[1]])
131    i += 1
132 
133  def skrij_karto(self):
134   """ Skrije prvo karto delivca """
135   self._skrij_karto = True
136 
137  def razkrij_karto(self):
138   """ Razkrije prvo karto delivca """
139   self._skrij_karto = False
140 
141  def obrni_karto(self, platno, poz):
142   """ Prvo karto delivca nariše obrnjeno na hrbtno stran """
143   if self._delivec:
144    platno.create_image(poz[0], poz[1], \
145     anchor=tk.NW, image=KARTE['BG'])
146 
147 
148 # Definicija razreda 'BlackJack'
149 class BlackJack():
150 
151  _igra_poteka = False
152  _izid = ""
153  _REZULTAT = {"SKUPAJ":0, "ZMAGE":0}
154 
155  _komplet = Komplet()
156 
157  def __init__(self):
158   """ Inicializator """
159   # Ustvari okno, okvir in platno
160   self.okno = tk.Tk()
161   self.okno.title("Black Jack")
162   self.okno.geometry("840x640")
163   self.okvir = tk.Frame(self.okno)
164   self.okvir.grid(row=0, column=0, pady=20)
165   self.platno = tk.Canvas(self.okno, width=650, height=600)
166   self.platno.configure(bg="darkgreen")
167   self.platno.grid(row=0, column=1, pady=20)
168 
169   # Naloži slike kart. Slike kart so v podmapi 'karte', ki je v isti
170   # mapi kot datoteka 'blackjack.py'
171   global KARTE
172   KARTE = {'BG': tk.PhotoImage(file="karte/BG1.gif")}
173   for barva in BARVE:
174    for opis in OPISI:
175     karta = barva + opis
176     datoteka = "karte/" + karta + ".gif"
177     KARTE[karta] = tk.PhotoImage(file=datoteka)
178 
179   # Ustvari gumbe in jih poveži z dogodkovnimi rokovalniki
180   self.gumb1 = tk.Button(self.okvir, text="Deli", command=self.deli)
181   self.gumb1.configure(width=10)
182   self.gumb1.grid(row=0, column=0, padx=45)
183   self.gumb2 = tk.Button(self.okvir, text="Vleci", command=self.vleci)
184   self.gumb2.configure(width=10)
185   self.gumb2.grid(row=1, column=0, padx=45)
186   self.gumb3 = tk.Button(self.okvir, text="Obdrži", command=self.obdrzi)
187   self.gumb3.configure(width=10)
188   self.gumb3.grid(row=2, column=0, padx=45)
189 
190   # Dodaj igralca in delivca
191   self._igralec = Igralec()
192   self._delivec = Igralec(True)
193 
194   # Razdeli karte
195   self.deli()
196 
197   # Zaženi dogodkovno zanko
198   self.okno.mainloop()
199 
200  def deli(self):
201   """ Rokovalnik gumba 'Deli' """
202   # Ustvari nov komplet kart in ga premešaj
203   self._komplet = Komplet()
204   self._komplet.premesaj()
205 
206   # Dodaj igralca in delivca ter začni igro
207   self._igralec._karte = []
208   self._delivec._karte = []
209   self._igra_poteka = True
210   self._delivec.skrij_karto()
211   self._izid = ""
212 
213   # Izmenično razdeli dve karti igralcu in delivcu
214   self._igralec.dodaj_karto(self._komplet.deli_karto())
215   self._delivec.dodaj_karto(self._komplet.deli_karto())
216   self._igralec.dodaj_karto(self._komplet.deli_karto())
217   self._delivec.dodaj_karto(self._komplet.deli_karto())
218 
219   # Nariši karte igralca in delivca
220   self.narisi()
221 
222  def vleci(self):
223   """ Rokovalnik gumba 'Vleci' """
224   if self._igra_poteka:
225    self._igralec.dodaj_karto(self._komplet.deli_karto())
226 
227   # Če igralec preseže 21, priredi sporočilo spremeljivki _izid
228   # ter posodobi vrednosti spremeljivk _igra_poteka in _REZULTAT
229   if self._igralec.vrednost_kart() > 21:
230    self._izid = "Imaš več kot 21. Jack je zmagal. Nova igra?"
231    self._igra_poteka = False
232    self._REZULTAT["SKUPAJ"] += 1
233    # Končaj igro
234    self._igra_poteka = False
235    self._delivec.razkrij_karto()
236 
237   # Nariši karte igralca in delivca
238   self.narisi()
239 
240  def obdrzi(self):
241   """ Rokovalnik gumba 'Obdrži' """
242   # Če igra poteka, potem delivec vleče karte, dokler ni njihova
243   # skupna vrednost 17 ali več
244   while self._delivec.vrednost_kart() < 17:
245    self._delivec.dodaj_karto(self._komplet.deli_karto())
246   
247   # Končaj igro
248   self._igra_poteka = False
249   self._delivec.razkrij_karto()
250 
251   # Priredi sporočilo spremeljivki _izid ter posodobi vrednosti
252   # spremeljivk _igra_poteka in _REZULTAT
253   if self._delivec.vrednost_kart() > 21:
254    self._izid = "Jack ima več kot 21. Zmagal si! Nova igra?"
255    self._REZULTAT["SKUPAJ"] += 1
256    self._REZULTAT["ZMAGE"] += 1
257   else:
258    # Določi zmagovalca
259    self._REZULTAT["SKUPAJ"] += 1
260    if self._igralec.vrednost_kart() > self._delivec.vrednost_kart():
261     self._izid = "Zmagal si! Nova igra?"
262     self._REZULTAT["ZMAGE"] += 1
263    else:
264     self._izid = "Jack je zmagal. Nova igra?"
265 
266   # Nariši karte igralca in delivca ter izid igre
267   self.narisi()
268 
269  def narisi(self):
270   """ Rokovalnik izpisa oz. izrisa """
271   # Izbriši vsebino platna
272   self.platno.delete("all")
273 
274   # Nariši karte igralca in delivca
275   self._igralec.narisi_karte(self.platno, [50, 220])
276   self._delivec.narisi_karte(self.platno, [50, 400])
277   # Skrij prvo karto delivca, če igra poteka
278   if self._igra_poteka:
279    self._delivec.obrni_karto(self.platno, [50, 400])
280 
281   _txt1 = "Black Jack"
282   _txt2 = "Tvoje karte"
283   _txt3 = "Jackove karte"
284   _txt4 = "STANJE: " + self._izid
285   _txt5 = "REZULTAT: zmage: " + str(self._REZULTAT["ZMAGE"]) \
286       + ", skupaj: " + str(self._REZULTAT["SKUPAJ"])
287 
288   self.platno.create_text(50, 50, fill="white", anchor=tk.NW, \
289    text=_txt1, font=("Times", 30))
290   self.platno.create_text(50, 180, fill="white", anchor=tk.NW, \
291    text=_txt2, font=("Times", 15))
292   self.platno.create_text(50, 360, fill="white", anchor=tk.NW, \
293    text=_txt3, font=("Times", 15))
294   self.platno.create_text(50, 120, fill="white", anchor=tk.NW, \
295    text=_txt4, font=("Times", 15))
296   self.platno.create_text(50, 540, fill="white", anchor=tk.NW, \
297    text=_txt5, font=("Times", 15))
298 
299 
300 # Zaženemo igro
301 BlackJack()
302 
303 

Izvorna koda Slike kart