Razlike med SimpleGUI in Tkinter

Razlik med knjižnicama simplegui in tkinter je precej, saj sta knjižnici namenjeni za pisanje programov z grafičnim vmesnikom, vendar v različnih okoljih. Osredotočili se bomo le na tiste razlike, ki so najbolj očitne v primerih programov v tem poglavju. Vse drugo – tako podobnosti, kot razlike – je zapisano v dokumentaciji obeh knjižnic. Do dokumentacije lahko dostopaš tako, da klikneš ustrezni gumb.

CodeSkulptor
simplegui
  Tcl/Tk
tkinter

Velikost pisave

Velikost pisave je pri knjižnici simplegui potrebno navajati v pikslih (ang. pixel), medtem ko jo je pri knjižnici tkinter potrebno navajati v točkah (ang. point). Velja, da je 1 px = 0,75 pt in obratno, da je 1 pt = 1,333333 px. Pri pretvorbi si lahko pomagaš s spodnjim drsnikom.

16 px
simplegui
12 pt
tkinter