Naloge

Zelo koristno je, da vsaj približno vemo, koliko bitov bomo potrebovali za predstavitev določene vrednosti. Razmisli o naslednjih scenarijih in izberi najustreznejše število bitov izmed danih možnosti. Zagotoviti želiš, da bo največje možno število še mogoče predstaviti z izbranim številom bitov, hkrati pa želiš zagotoviti, da bo izbrano število bitov dovolj majhno, da ne bo prišlo do nepotrebnih izgub prostora.