Povzetek

Za ponovitev učne snovi najprej navedi definicijo pojma, nato s klikom pojma preveri svoj odgovor.

Bit za predznak

Negativna števila predstavimo tako, da najbolj levi bit v številu postanek bit za predznak
(0 za pozitivno in 1 za negativno število).

Dvojiška vejica

Dvojiška vejica je kot decimalna vejica v desetiškem sistemu, saj ločuje celi del od decimalnega dela števila.

Dvojiški komplement

Predstavitev negativnih števil, pri kateri eniškemu komplementu pozitivnega števila prištejemo 1, da dobimo negativno število.

Eniški komplement

Predstavitev negativnih števil, pri kateri obrnemo vse vrednosti oz. bite pozitivnega števila, da dobimo negativno število.

Normalizirana oblika

Število vedno zapišemo tako, da ima eno celo mesto, druga mesta pa so namenjena za neceli del števila. Število je pomnoženo z ustreznim eksponentom.

Plavajoča vejica

Omogoča zapis zelo velikih ali zelo majhnih števil z istim številom bitov, saj mesto dvojiške vejice navidezno pomikamo s spreminjanjem vrednosti eksponenta.

Predstavitev z odmikom

Številu odštejemo neko drugo število, imenovano odmik. Dobljeni rezultat zapišemo v dvojiški obliki. To predstavitev uporabljamo za zapis eksponenta pri plavajoči vejici.