Osnovni koncepti preglednic

Danes so elektronske preglednice iz uporabe v celoti izrinile papirnate preglednice. Ker danes uporabljamo le še elektronske preglednice, jih bomo v tem interaktivnem učbeniku od tu dalje imenovali preprosto samo preglednice. S tem bomo mislili ali na namizne programe za elektronske preglednice, ali na spletne elektronske preglednice.

Glavni koncept vsake preglednice je mreža celic (ang. cells), ki jo imenujemo delovni list (ang. worksheet), preglednica pa lahko vsebuje več delovnih listov, zato jo včasih imenujemo tudi delovni zvezek (ang. workbook). Celice delovnega lista so združene v vrstice (ang. rows) in stolpce (ang. columns).

Stolpci so običajno označeni s črkami od A do Z, nato od AA do AZ in tako naprej. Vrstice so oštevilčene od zgoraj navzdol. Tudi najpreprostejše preglednice vsebujejo najmanj 256 stolpcev in vsaj toliko vrstic. Zmogljivejše preglednice vsebujejo več kot tisoč stolpcev in vrstic.

Vsaka celica leži na presečišču stolpca in vrstice, zato je naslov celice (ang. cell address) sestavljen iz imena stolpca in številke vrstice. Naslov izbrane celice v preglednici je torej C4 saj leži na presečišču stolpca C in vrstice 4. Ko klikneš celico, se njen naslov izpiše v naslovnem polju (ang. address box), ki se pri večini programov za delo z elektronskimi prosojnicami nahaja nekje v levem zgornjem kotu programa.


Na več celic hkrati se lahko sklicuješ tako, da določiš prvo in zadnjo celico izbranega območja (ang. range) ter ju ločiš z dvopičjem ali z dvema pikama. Na primer B2:F6 (oziroma B2..F6) pomeni, da so izbrane celice v območju, ki se začne v celici B2 (levi zgornji kot izbranega območja) in konča v celici F6 (desni spodnji kot izbranega območja). Na tak način lahko izbereš

Izbereš lahko tudi vse celice posameznega stolpca tako, da klikneš oznako stolpca (A, B, C itd.). Prav tako lahko izbereš tudi vse celice posamezne vrstice tako, da klikneš številko vrstice (1, 2, 3 itd.). Če želiš izbrati vse celice posameznega delovnega listo, t.j. vse celice v vseh stolpcih in vrsticah hkrati, moraš klikniti kvadrat ali trikotnik nad vrstico 1 in levo od stolpca A.

Za radovedne

Vsaka celica je lahko prazna, lahko vsebuje podatke, ki jih imenujemo tudi vrednosti, ali pa lahko vsebuje formule (formule lahko vsebujejo tudi različne funkcije). Formule povedo, kako iz obstoječih vrednosti izračunamo nove vrednosti. Vrednosti pa so večinoma številke, lahko pa so tudi besedilo, datumi, meseci, denarne vrednosti (ki vključujejo valuto) itd.

Običajno preglednice vsebujejo tudi različna orodja, ki omogočajo deljenje preglednic, povezovanje z oddaljenimi preglednicami, vizualizacijo podatkov v obliki najrazličnejših grafikonov in še mnogo drugega.