Relativni in absolutni sklici

Mešano sklicevanje

Mešano sklicevanje je kobinacija relativnega in absolutnega sklicevanja – bodisi je stolpec relativen in vrstica stalna (absolutna), na primer F$1, ali pa je stolpec stalen in vrstica relativna, na primer $F1.

V katerem primeru bi sploh potrebovali takšno sklicevanje? Vedno, kadar želimo ustvariti kakršno koli tabelo, kjer vrednosti dobimo z množenjem osi x z osjo y. Najpreprostejši primer takšne tabele je tabela za množenje, kot je prikazana v interaktivni preglednici.

Takšno tabelo ustvarimo z naslednjimi koraki:

  1. V celice B2 do M2 vnesi vrednosti od 1 do 12. To je os x tabele za množenje.
  2. V celice A3 do A14 vnesi vrednosti od 1 do 12. To je os y tabele za množenje.
  3. V celico B3 vnesi formulo: =B$2*$A3
  4. Kopiraj formulo najprej navdol, do celice B14, nato pa še vodoravno, do celice M14.

Še enkrat si podrobneje oglejmo formulo:

=B$2*$A3

To formulo lahko preberemo takole: pomnoži vrednost v stolpcu x, vrstici 2 z vrednostjo v stolpcu A, vrstici y. Pri pravem sklicu (B$2) se stolpec spreminja, vrstica pa ostane stalna. Pri drugem sklicu ($A3) pa stolpec ostane stalen, vrstica pa se spreminja.
Za uporabo vgrajene interaktivne preglednice, mora ta delovati v povezanem načinu, kar pomeni, da moraš imeti delujočo povezavo na internet.

Če povezava na internet ne deluje, lahko v nepovezanem načinu, v ustreznem programu, odpreš eno izmed spodnjih različic preglednice.

Ustrezno različico preglednice lahko odpreš tudi, če želiš videti ali spremeniti formule in funkcije, ki jih preglednica vsebuje.

Microsoft Excel   LibreOffice Calc   Apple Numbers