Povzetek

Za ponovitev učne snovi najprej navedi definicijo pojma, nato s klikom pojma preveri svoj odgovor.

Celica

Celica je osnovna enota, v katero vnašamo različne vrednosti ali formule. Vsaka celica ima naslov, sestavljen iz imena stolpca in številke vrstice, npr. A3. Lahko jo oblikujemo.

Formula

Matematični izraz, ki ga vnesemo v izbrano celico in s pomočjo katerega izračunamo različne vrednosti.

Funkcija

Funkcija je vnaprej izdelana formula, ki jo uporabljamo za izvajanje ali računanje standardnih postopkov.

Stolpec in vrstica

Celice običajno združujemo v stolpce ali vrstice. Stolpce označujemo s črkami, vrstice pa s številkami.

Naslovno polje

Naslovno polje se običajno nahaja levo-zgoraj nad mrežo celic. V njem se izpisuje naslov trenutno izbrane celice ali območja celic.

Območje celic

Območje celic imenujemo vse trenutno izbrane celice. Oznaka območja je sestavljena iz naslova leve-zgornje in desne-spodnje celice, npr. A3:D6.

Preglednica

Glavni koncept vsake preglednice je mreža celic, ki jo imenujemo delovni list. Celice lahko vsebujejo vrednosti ali formule, ki se ob vsaki spremembi samodejno preračunajo.

Vrstica za formule

Vrstica za formule se običajno nahaja desno od naslovnega polja. Vanjo vnašamo vrednosti ali formule za izbrano celico.