Preglednica in elektronska preglednica

Koncept preglednice (ang. spreadsheet) je iz računovodstva poznan že nekaj stoletij. Gre za koncept, pri katerem v glavno knjigo (ang. ledger), kot jo prikazuje slika, na posamezno stran oziroma list pregledno, v stolpcih zapišemo vse prihodke ter odhodke in stroške podjetja oziroma posameznika. Če so vsi ti podatki pregledno zapisani, omogočajo lažje razumevanje stanja in s tem povezano lažje odločanje. Prva znana poslovna knjiga je bila glavna knjiga Jakoba Badoerja, beneškega trgovca, med letoma 1436 in 1439.

Vgrajena interaktivna elektronska preglednica

V interaktivnem učbeniku uporabljamo vgrajeno interaktivno elektronsko preglednico, ki je dostopna na zavihku »Preglednica«. Omogoča nam, da lahko vse primere oziroma modele preizkusimo kar neposredno v samem učbeniku. Gre za okrnjeno različico, kar pomeni, da lahko spreminjamo vrednosti, ne moremo pa spreminjati formul in funkcij. Za uporabo vgrajene interaktivne preglednice, mora ta delovati v povezanem načinu, kar pomeni, da mora delovati povezava na internet.

Za ogled formul in funkcij ter njihovo spreminjanje je na zavihku »Prenos« na voljo več različic iste preglednice, ki jo lahko odpreš v enem izmed namenskih programov Microsoft Excel, LibreOffice Calc ali Apple Numbers.
Za uporabo vgrajene interaktivne preglednice, mora ta delovati v povezanem načinu, kar pomeni, da moraš imeti delujočo povezavo na internet.

Če povezava na internet ne deluje, lahko v nepovezanem načinu, v ustreznem programu, odpreš eno izmed spodnjih različic preglednice.

Ustrezno različico preglednice lahko odpreš tudi, če želiš videti ali spremeniti formule in funkcije, ki jih preglednica vsebuje.

Microsoft Excel   LibreOffice Calc   Apple Numbers