Vnašanje podatkov in vsebina celic

Vrednosti vnašamo v posamezne celice delovnega lista tako, da najprej izberemo celico ter nato vanjo vnesemo vrednost (konstanto), formulo ali funkcijo. Pogosto se zgodi, da bo celica preozka in celotna vsebina, ki jo vnašaš, ne bo vidna. Seveda lahko celico (oziroma celoten stolpec) ustrezno razširiš, da je vidna celotna vsebina, vendar to ni vedno mogoče ali pa ni praktično. Sploh če celica vsebuje zelo dolgo formulo ali formulo, ki ima vgnezdenih več funkcij. V tem primeru je smiselno uporabljati vrstico za formule.

Celice vedno prikazujejo končno vsebino, to je vnešeno vrednost ali izračunan rezultat formul ali funkcij. Zato je pri vnosu podatkov najbolje uporabljati oboje: vnos formul ali funkcij neposredno v izbrano celico, saj nam to pomaga, da podatke vnesemo v ustrezne celice ter vnos formul ali funkcij v vrstico za formule, kar nam pomaga, da ne vidimo zgolj izračunanega rezultata, temveč celotno formulo, s katero smo ta rezultat izračunali.

Recimo, da celica C10 vsebuje formulo, ki sešteje vrednosti v celicah od C1 do C9. Ta formula naj bi izgledala nekako takole =SUM(C1:C9) in je malce odvisna od tega kateri program uporabljaš. V tem primeru je vsebina celice C10 formula, čeprav je v celici C10 prikazan izračunani rezultat formule, ki jo celica vsebuje.

Čeprav se ta formula ne spreminja in bo prikazana v vrstici za formule vsakokrat, ko boš kliknil(-a) celico C10, se bo vrednost celice C10 spreminjala glede na vrednosti števil, ki jih bodo vsebovale celice od C1 do C9. Vrednost celice C10 se bo samodejno izračunala znova, če se bo spremenila vrednost katere koli celice od C1 do C9.
Za uporabo vgrajene interaktivne preglednice, mora ta delovati v povezanem načinu, kar pomeni, da moraš imeti delujočo povezavo na internet.

Če povezava na internet ne deluje, lahko v nepovezanem načinu, v ustreznem programu, odpreš eno izmed spodnjih različic preglednice.

Ustrezno različico preglednice lahko odpreš tudi, če želiš videti ali spremeniti formule in funkcije, ki jih preglednica vsebuje.

Microsoft Excel   LibreOffice Calc   Apple Numbers