Predstavitev barv z biti

Naslednja stvar, ki jo bomo ogledali, je, kako se uporabljamo bite za predstavitev vsake barve na visokokakovostni sliki oziroma fotografiji. Ugotovili bomo, koliko bitov potrebujemo in kako naj določimo vrednosti vsakega izmed teh bitov.

Koliko bitov potrebujemo za predstavitev vsake barve

Za količino vsake izmed osnovnih barv lahko uporabimo eno od 256 različnih vrednosti, kar pomeni, da za predstavitev tega števila potrebujemo 8 bitov. $$2^8 = 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 = 256$$

Najmanjše število, ki ga lahko predstavimo z 8 biti je $00000000$ – kar je enako 0. Največje število, ki ga lahko predstavimo z 8 biti pa je $11111111$ – kar je enako 255.

Ker obstajajo tri osnovne barve in ker za predstavitev vrednosti vsake izmed osnovnih barv potrebujemo 8 bitov, potrebujemo za predstavitev posamezne barve skupaj 24 bitov. $$3 \times 8 = 24$$

Koliko različnih barv lahko torej predstavimo s 24 biti? Vemo, da lahko vsaka ozmed osnovnih barv zavzame 256 različnih vrednosti, zato lahko najenostavneje izračunamo število različnih barv takole: $$256 \times 256 \times 256 = 16.777.216 = 2^{24}$$

Ker potrebujemo 24 bitov, se ta predstavitev običajno imenuje 24-bitna barva. 24-bitno barvo včasih imenujemo tudi »True Color« (ker je bolj natančna, kot lahko zazna človeško oko). Na sistemih Apple se ta predstavitev imenuje »Milijoni barv« (ang. »Millions of colours«).

Kako uporabimo bite za predstavitev barv

Za predstavitev barve uporabimo 3 dvojiške številke, ki predstavljajo vrednosti rdeče, zelene in modre za vsak piksel slike. Če želimo to narediti, pretvorimo vrednosti vsake izmed osnovnih barv v 8-bitno dvojiško številko. Nato te 3 dvojiške številke združimo eno za drugo, da dobimo 24 bitov.

Ker je doslednost pomembna, da računalnik razume vzorec bitov, velja dogovor, da na prvo mesto postavimo dvojiško številko rdeče, nato zelene in nazadnje še modre barve. Edini razlog, da smo na prvo mesto postavili rdečo, je dogovor, za katerega večina sistemov domneva, da se uporablja. Če bi se vsi strinjali, da naj bo na prvem mestu zelena, bi bila na prvem mestu pač zelena.

Recimo, da želimo z biti predstaviti barvo, z naslednjimi vrednostmi osnovnih barv: rdeča = 145, zelena = 50 in modra = 123. Če bi te vrednosti vnesli v interaktivni RGB mešalnik barv, bi dobili spodnjo barvo.

Začnimo tako, da vsako od teh treh številk najprej pretvorimo v 8-bitno dvojiško številko. Dobiti bi morali:

  • rdeča = $145_{10}$ = $10010001_{2}$,
  • zelena = $50_{10}$ = $00110010_{2}$,
  • modra = $123_{10}$ = $01111011_{2}$.

Ko te tri 8-bitne številke združimo, doabimo $100100010011001001111011$, kar je 24-bitna predstavitev zoraj navedene barve.