Kodiranje z dolžinami čet

Prve tri vrstice slike lahko predstavimo takole:

1, 2, 4, 1, 4, 2, 1
0, 1, 5, 3, 5, 1
5, 5, 5

Vaja

Preveri, da lahko obrnemo postopek stiskanja in poišči izvirno predstavitev (ničle in enice) te (stisnjene) slike. Pomagaj si z interaktivnim elementom.

4, 11, 3
4, 9, 2, 1, 2
4, 9, 2, 1, 2
4, 11, 3
4, 9, 5
4, 9, 5
5, 7, 6
0, 17, 1
1, 15, 2


Velikost mreže

Število bitov:

Število znakov:

Preobrni Počisti vse

Vaja