Povzetek

Za ponovitev učne snovi najprej navedi definicijo pojma, nato s klikom pojma preveri svoj odgovor.

Barvna globina

Število bitov, ki jih uporabimo za predstavitev barv pikslov na določeni sliki, včasih imenujemo tudi »barvna globina« ali »bitna globina«.

CMY / CMYK

Tiskalniki uporabljajo subtraktivno mešanje »osnovnih« barv: cian (ang. cian), magenta (ang. magenta), rumena (ang. yellow) in črna (ang. key / black).

Piksel

Beseda piksel (ang. pixel) je kratica, sestavljena iz besed »slikovni element« (ang. picture element).

Rastrska grafika

Rastrska grafika prikazuje slike kot zbirko zelo velikega števila majhnih kvadratov oziroma pikslov, kodiranih v določeni barvi in odtenku.

RGB
RGB

Računalniški zasloni in podobne naprave uporabljajo aditivno mešanje treh »osnovnih« barv: rdeče (ang. red), zelene (ang. green) in modre (ang. blue).

Stiskanje brez izgub

Med stiskanjem ne izgubimo nič podatkov, zato lahko postopek stiskanja obrnemo in natančno povrnemo izvirnik brez kakršne koli izgube podatkov.

Stiskanje z izgubami

Med stiskanjem izgubimo nekatere podatke, zato datoteke ni mogoče natančno pretvoriti nazaj v izvirno obliko, ki je bila uporabljena ob postopku stiskanja.

Vektorska grafika

Vektorska grafika temelji na matematičnih formulah, ki določajo osnovne geometrijske elemente, kot so večkotniki, črte, krivulje, krogi in pravokotniki.