Povzetek

Za ponovitev učne snovi najprej navedi definicijo pojma, nato s klikom pojma preveri svoj odgovor.

Dedovanje

Zmožnost definiranja novega razreda, ki je spremenjena različica že prej definiranega razreda.

Diagram razredov

Diagram razredov je grafična predstavitev relacij vsebuje in je med različnimi razredi.

Otroški razred

Nov razred, ki je ustvarjen tako, da podeduje vse metode iz obstoječega razreda; imenujemo ga tudi podrazred.

Relacija je

En razred deduje od drugega razreda. Tako vrsto relacije oziroma razmerja imenujemo je saj velja, da je drugi razred razširitev prvega.

Relacija vsebuje

Objekti enega razreda lahko vsebujejo sklice na objekte drugega razreda. Tako vrsto relacije oziroma razmerja imenujemo vsebuje.

Starševski razred

Obstoječi razred, iz katerega dedujejo otroški razredi oziroma podrazredi.

Številčnost

V diagramu razredov je zvezdica poleg puščice je številčnost, ki prikazuje koliko objektov vsebuje nek objekt.